Mindfulness-alapon dolgozó terapeuták, konzultánsok, coachok gyakorlati útmutatója

Az itt következő dokumentum a mindfulness-tanárok gyakorlati útmutatóján alapul, figyelembe véve a sokszor egyéni folyamatokkal dolgozó terápiák, konzultációk, coachingok és tréningek sajátosságait. Közzétételével az a szándékunk, hogy irányt mutassunk a magas színvonalú és biztonságos mindfulness-alkalmazás további területein.

Mindfulness-alapon dolgozó terapeuták, konzultánsok, coachok gyakorlati útmutatója

Ez a gyakorlati útmutató azzal a céllal született, hogy segítse a mindfulness-alapon dolgozó terapeuták, konzultánsok, coachok és trénerek munkáját. Ezekben az egyéni vagy csoportos folyamatokban a mindfulness fő vagy kiegészítő megközelítésként van jelen, és hozzájárul a folyamatban résztvevők fizikai és mentális egészségi problémáinak a megoldásához, illetve az élet támasztotta folytonos kihívásoknak való megfeleléshez. Ez az útmutató tehát olyan folyamatokra vonatkozik, amelyek középpontjában nem kizárólag a mindfulness átadása áll, időtartamuk pedig nagyon változó lehet az egyszeri, pár órástól az akár több évig tartó rendszeres találkozásokig (a továbbiakban: mindfulness-alkalmazás).

A mindfulness-alapú megközelítésekkel dolgozó terapeutának, konzultánsnak, coachnak (a továbbiakban: mindfulness-alkalmazó) az alábbi szabályokat kell követnie:

A. Mindfulness-alapú tanárképzés

 1. El kell sajátítania valamely hagyományos, 6–10 hetes mindfulness-alapú kurzus megtanítandó tananyagát, különös tekintettel a mindfulness-alapú tanfolyamok magját jelentő meditációs gyakorlatok személyes, elmélyült megtapasztalására. Ez a tanulás és tapasztalás egyéni vagy csoportos, mindfulness-alapú kurzuson való részvételt feltételez.
 2. El kell végeznie egy minimum 12 hónapos, mindfulness-alapú tanárképző programot vagy szupervíziós képzési útvonalat, mely lehetőséget ad az elmélyülésre és a tananyag alapos megismerésére.

B. A mindfulness-alapú tanárképzésen kívüli követelmények

 1. Olyan pszichológiai, egészségügyi, oktatási vagy szociális téren megszerzett végzettség, illetve azzal ekvivalens élettapasztalat, amilyet a mindfulness-alkalmazás szervezeti környezete megkövetel.
 2. A mindfulness-alkalmazónak ismernie kell azt a populációt, amelyiknek a módszereket átadja, illetve tapasztattal is kell rendelkeznie velük kapcsolatban, beleértve mindebbe a csoportok/egyének tanításával, terápiájával és egyéb gondozásával kapcsolatos tapasztalatot is, kivéve, ha ezt a tudást és tapasztalatot maga a mindfulness-alapú tanárképzés adekvát szinten megadja. Mindezen szabály alól kivétel az, amikor az alkalmazásban egy olyan kolléga segít, aki jól ismeri a célpopulációt, és releváns képzettsége van. E segítő kollégának is értenie kell azonban, hogy mit jelent a mindfulness-alapú megközelítés.
 3. MBCT tanítása esetén szükséges a releváns, alapvető pszichológiai folyamatok, a kapcsolódó kutatások és a bizonyítékokkal alátámasztott gyakorlat ismerete, kivéve, ha ezt a tudást és tapasztalatot maga a mindfulness-alapú tanárképzés adekvát szinten megadja.
 4. MBCT vagy más, klinikai környezetben tanított mindfulness-alapú kurzus esetén megfelelő szakmai, klinikusi képzettség szükséges.

C. Folyamatos szakmai követelmények

 1. Elkötelezettség a személyes mindfulness-gyakorlás mellett, amely
 • napi formális és informális gyakorlásban,
 • illetve évente legalább egy, tanár által vezetett mindfulness-meditációs elvonuláson való részvételben valósul meg.
 1. Olyan folyamatokban való részvétel, amelyek a mindfulness-alapú tanítás gyakorlatát fejlesztik:
 • folyamatos kapcsolattartás felépítése és fenntartása más mindfulness-gyakorlókkal és -tanárokkal a tapasztalatok megosztása, illetve az együttműködő tanulás érdekében és
 • egy tapasztalt, mindfulness-alapú tanár vagy alkalmazó szupervíziójában vagy mentorálásában való rendszeres részvétel, beleértve ebbe:

i. a személyes mindfulness-gyakorlással és a mindfulness-alkalmazással kapcsolatos személyes folyamatokra vonatkozó reflexiók és belátások lehetőségét,

ii. illetve annak a lehetőségét is, hogy a szupervizor rendszeres visszajelzést ad a tanítási gyakorlatról, amely során a kölcsönös visszajelzések segítik a szakmai fejlődést.

 1. A folyamatos fejlődés melletti elkötelezettség felmutatása, amely továbbképzéseken való részvételben, a mindfulness-re vonatkozó kutatások követésében, videóra rögzített tanítási gyakorlat elemzésében, webfórumokban való részvételben stb. nyilvánulhat meg.
 2. A tanár szakmai és munkakörnyezetére vonatkozó etikai útmutatások betartása.
No Comments Yet

Comments are closed