Mindfulness Hálózat

Mindfulness-átadással és -alkalmazással foglalkozók emberi és szakmai hálózata

Ez a háló

 • egyszerű emberekből áll,
 • a szakmai fejlődés és együttműködés igényével jött létre,
 • a „nem-tudás” jegyében, kollaboratív szellemben,
 • az egyenrangúság elve alapján működik.

A háló tagjai NEM

 • tekintélyelvű tanárok
 • guruk vagy szentek

Hitvallásunk

 • Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi, szakmai standardok betartása Magyarországon is lehetséges. Célunk e standardok tiszteletben tartása, követése, képviselete.
 • Mivel a mindfulness-tanár a nem-tudás pozíciójából tanít, akkor képes igazán a növekedésre, fejlődésre, hatékony átadásra, ha egy kommunikációra és kölcsönös tapasztalatcserére épülő hálózat tagja.

Céljaink

 • Az élet különböző területein biztosítani a mindfulness kedvező hatásait, így például, de nem kizárólag: az általános populációban, a klinikumban, az iskolákban, a nevelésben, a munkahelyeken.
 • Mindfulness-tanárok képzése, továbbképzése, szakmai támogatása.
 • A szakmai előírásoknak megfelelő szupervízió, elvonulások szervezése és a tapasztalatok elmélyítését szolgáló lehetőségek megteremtése, szakmai műhelyek szervezése.
 • Fórum (háló) biztosítása a mindfulness továbbadására hivatott társaink közötti tapasztalatcserére.
 • A nemzetközi standardokat valóban követő tanárok regiszterének kialakítása és vezetése.
 • Mindfulness-tanfolyamok és -események akkreditálása. Gyűjtőteret kívánunk adni a különféle tanfolyamok és események közzétételére, hirdetésére.
 • Minőségbiztosítás.

Háttér, történelem, hagyomány

Hagyományosan csak olyan emberek taníthattak bármiféle meditációt, akik gyakorlásukkal már „elértek valahová” – vagy mások ezt gondolták róluk. A világi mindfulness megszületésével ez alapjaiban változott meg, ezért is fontos, hogy a mindfulness-tanár a nem-tudás pozíciójából tanít.

Tudásunk, ismereteink hiányosak. Nem tudjuk megmondani az élet értelmét, vagy csak úgy megoldani mások problémáit. Sokszor a saját problémáinkat sem. Ám a mindfulness-közösséghez való tartozás megtámogat minket, hiszen a kölcsönös érdeklődés és egyáltalán: a párbeszéd dinamikája be tudja foltozni tudatlanságunkat.

Vagyis a dialógus hálózata szeretnénk lenni, mivel szakmai élményeinkből tudjuk, hogy a tapasztalatok megosztására épülő beszélgetések új minőségeket, mélyebb szintű megértéseket hoznak magukkal. És így, közösen sokkal többek tudunk lenni, mint egyenként, egyedül.